Indbydelse til temadag i Udviklingsforum: Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetsniveau

Tid:  Mandag den 27. november 2006 Sted:  Aalborg Universitet, Fibigerstræde 10, 9220 Aalborg Ø – lokale 0.09    Universiteterne har gennem de senere år arbejdet målrettet med at udvikle deres tilbud om efter- og videreuddannelsestilbud. Der er i dag et meget varieret udbud af kompetenceudviklingsaktivi-teter, og der udvikles stadig nye former, ofte i tæt samspil med virksomhederne, hvor arbejdspladsen bliver taget som udgangspunkt for både det personlige og det kollektive kompetenceløft.  Udviklingsforum sætter med dette tema fokus på de muligheder og udfordringer denne udvikling stiller universitetet over for. Temadagen formidler erfaringer med og ideer til, hvilke krav der kan stilles til tilrettelæggelse af god efter- og videreuddannelse på universitetsniveau, og hvordan man kan tage disse udfordringer op i praksis.  Deltagelse i temadagen er gratis. Der afsluttes med frokost, hvorfor tilmelding er nødvendig. Se programmet næste side.   Tilmelding skal via www.unev.dk. Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig gerne hurtigst muligt – og senest d. 22. november.

Advertisements

November 7, 2006 at 1:41 pm 1 comment

IPN jubilæumskonference – 6.10.2006

IPN – Ingeniøruddannelsernes Pædagogiske Netværk indbyder til 10-års jubilæumskonference den 6. oktober 2006 på Aalborg Universitet

Programmet omfatter bl.a. internationale forelæsninger ved

 • Sherra Kerns, Olin College, USA om ‘Globalization and future engineering skills – American perspective’,
 • Roger Hadgraft, RMIT, Australien om ‘Engineering for Sustainability – what new capabilities are required?’

Konferencen er gratis – tilmelding nødvendig på www.ipn.dk

September 26, 2006 at 2:22 pm Leave a comment

Temadag: Undervisning og samarbejde via video – hvad kan du bruge det til?

Temadag onsdag 27. september, 2006, kl. 10 – 16 på RUC, bygning 40, lokalenummer 40.2.25.Temadagen er arrangeret af Forskergruppen ‘Kommunikationsformer og Vidensproduktion’, Kommunikation, RUC, i samarbejde med Forskningsnettets ‘video- og kommunikationstjenester’

Deltagergebyr (inkl. frokost) kr. 100 betales kontant ved indskrivningen.

Oplæg ved:

Palle Qvist, Aalborg Universitet, Bo Fibiger, Aarhus Universitet, Pieter van Parreeren, InHolland, Peter Wad Sackett & Thomas Blicher, Danmarks Tekniske Universitet, Jørgen Gomme, Københavns Universitet og Per Møller, Danmarks Tekniske Universitet.

Se detaljeret program på Forskningsnettets web-sted:

http://www.fsknet.dk/unividtemadag/

September 21, 2006 at 8:11 am Leave a comment

Seminar om Social Software

Tid: Tirsdag d. 31. oktober 2006, kl. 13-16

Sted: Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet (det præcise lokale oplyses på http://old.imv.au.dk/forskning/cil/ efter d. 20. oktober)

Center for It og læring, Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet afholder et seminar om “Social software”. Formålet med seminaret er at diskutere social softwares læringsmæssige potentialer.Begrebet ’social software’ dækker over teknologier, der fokuserer på individets personlige anvendelse af nettet samt på sociale relationer mellem mennesker på nettet. Disse teknologier indbefatter blandt andet weblogs, wikis, social bookmarking og rss-feeds. På seminaret vil der kort blive introduceret til en række af disse social software-teknologier med henblik på en diskussion af spørgsmål såsom:

 • Hvad er social software?
 • Hvilke muligheder er der i social software i relation til læring?
 • Hvordan kan læringsforløb tilrettelægges ved hjælp af social software?

Tilmelding senest 20. oktober 2006 til Mette Schæfer Kristiansen på imvmsk@hum.au.dk

Christian Dalsgaard´
cnd@imv.au.dk

August 24, 2006 at 12:49 pm Leave a comment

UNEV.dk – Temadag om evaluering og feedback i netstøttet uddannelse

Tid: Mandag den 28. august 2006, kl. 9.30-12.00
Sted: Roskilde Universitetscenter,
 lokale 40.2.25.
Program: Download pdf Deltagelse, inkl. frokost, er gratis ved tilmelding senest 22. august.

Temadagen byder på tre forelæsninger og tre parallelle workshops. I forbindelse med temaet udgives et nummer af Tidsskrift for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse. Artiklerne i temanummeret offentliggøres løbende på temasiden i Udviklingsforum

Arrangør: UNEV.dk i samarbejde med forskergruppen Kommunikationsformer og Vidensproduktion ved RUC.

Yderligere oplysninger hos Simon Heilesen, RUC, eller Ulla Burskov, UNEV.dk

August 11, 2006 at 11:06 am Leave a comment

Dansk præsentation af Gilly Salmons model

IT-vejleder Anita Monty, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, har igennem nogen tid arbejdet med Professor Gilly Salmons model for online undervisning.

I en dansk PowerPoint præsentation redegør Anita Monty for Salmons 5-trins model og KVL's erfaringer hermed. Du kan finde præsentationen på Gilly Salmons hjemmeside:

http://www.atimod.com/research/presentations/2006/fivestagemodel_denmark.ppt

Anita Monty er desuden medlem af EVU Netværket og deltog på vores første netværksseminar.

March 28, 2006 at 1:23 pm 1 comment

Call for papers

Skriv om dine erfaringer, din forskning, dine udviklingsprojekter eller andre aktiviteter inden for feltet ’Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetsniveau’ til det 8. temanummer af det elektroniske Tidsskrift for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse.

Artiklerne publiceres i april på www.unev.dk . Temanummeret redigeres af Tom Nyvang, Aalborg Universitet, og Sanne Almeborg, UNEV.dk.

Artiklerne til tidsskriftet skal være på ca. 10 sider.

I oktober 2006 holdes med baggrund i artiklerne en temadag om emnet. Temadagen vil rumme oplæg fra internationale og nationale forskere og tilrettelæggere af forskellige former for efter- og videreuddannelse.

Vi efterlyser artikler om eksempelvis:

 • Koblingen af teori og praksis i efteruddannelsessammenhæng
 • Fleksibel tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse
 • E-læring som efteruddannelsesform
 • Samarbejdsformer i fleksibelt tilrettelagte efter- og videreuddannelsestilbud
 • Kommunikation og interaktion som udfordringer i efter- og videreuddannelse
 • Underviserroller i efter- og videreuddannelse
 • Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse med udgangspunkt i brugerbehov
 • Nye former for kompetenceudvikling i arbejdslivet

Listen over mulige emner er større endnu. Det er op til dig at sætte fokus på det, du oplever som centrale problemstillinger på feltet. Så skal vi nok som redaktører samle de indsendte artikler i temaer i publikationen.

Er du interesseret i at skrive en artikel og/eller bidrage til temadagen, så henvend dig hurtigst muligt til redaktionen, v. Sanne Almeborg – og helst 15. september 2006. Så vil vi tage kontakt til dig og diskutere detaljer med dig omkring indhold, form, deadline osv.

March 7, 2006 at 2:11 pm Leave a comment

Older Posts


Categories

 • Blogroll

 • Feeds